ZAPROSZENIE BRAMA1

CEL #1 MIESZKAŃCY OKOLSKIEJ 3/3A

NATYCHMIASTOWE ZATRZYMANIE POSTĘPUJĄCEJ DEGRADACJI I DEWASTACJI BUDYNKU.

PRZYWRÓCENIE ŚWIADOMOŚCI RODOWODU KAMIENICY JEJ OBECNYM MIESZKAŃCOM. UŚWIADOMIENIE IM JAKOŚCI ARCHITEKTURY Z KTÓREJ NA CO DZIEŃ KORZYSTAJĄ.

CEL# 2 MIESZKAŃCY MOKOTOWA I WARSZAWY

PRZYWRÓCENIE ŚWIADOMOŚCI RANGI OBIEKTU MIESZKAŃCOM MOKOTOWA I WARSZAWY.

CEL #3 PASJONACI MODERNIZMU

WPISANIE GO NA “ŻELAZNĄ” LISTĘ  MODERNISTYCZNEJ ARCHITEKTURY POLSKIEJ. PRZYWRÓCENIE NALEŻNEGO JEJ MIEJSCA W DOROBKU LACHERTAI SZANAJCY.


 

ODBIÓR NASZEJ INCJATYWY

  • BARDZO DOBRE PRZYJĘCIE INCJATYWY PRZEZ MINISTER KULTURY SZTUKI  I DZIEDZICTWA NARODOWEGO PANIĄ MAŁGORZATĘ OMILANOWSKĄ
  • DOSKONAŁE PRZYJĘCIE INCJATYWY NA POZIOMIE LOKALNYM PRZEZ BURMISTRZA MOKOTOWA BogdanA OlesińskEGO. ZOSTAŁ PODPISANY WSPÓLNY LIST INTENCYJNY OKREŚLAJĄCY ZAKRES WSPÓŁPRACY Z URZĘDEM MIEJSKIM A NASZĄ INCJATYWĄ.
  • FACEBOOK/OKOLSKA 3 PO MIESIĄCU OBECNOŚĆI ZGROMADZIŁ (NIE WSPOMAGNYCH) PONAD 300 FANÓW

 


 

PATRONI MERYTORYCZNI NASZEJ AKCJI

marta lesniakowska

PROF DR HAB. MARIA LEŚNIAKOWSKA ///PRACOWNIK IS PAN, SPECJALIZACJIA POLSKA ARCHITEKTURA MODERNISTYCZNA///


 

doktorant

DOKTORANT KATARZYNA UCHOWICZ///PRACOWNIK IS PAN, SPECJALIZACJIA DOROBEK ARCHITEKTONICZNY BOHDANA LACHERTA ///


 

darek

DARIUSZ BŁASZCZYK, HISTORYK SZTUKI///AUTOR KSIĄŻEK POŚWIĘCONYCH POLSKIEJ/// ARCHITEKTURZE MODERNISTYCZNEJ///MI. N. “JUliusz ŻURAWSKI przerwane dzieło modernizmu”///


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *